Beton Santrali Otomasyonu

Beton Sistem 4

Beton Santrali Otomasyon Programı

Program Genel Özellikleri

        Mimik Diyagram

Sistemin o anki durmunu  sembolik resim, animasyon ve mesaj kutularıyla gösteren ,

Sistemi manuel yada otomatik kullanmanızı sağlayan program ana ekranıdır. Bu ekranda;

betaras-beton-mimik

o    Üretim esnasında  Dolum, boşalma ve mixer kapakları anlık ayrı ayrı manuel/otomatik konumlarına

o   Sisteme bağlı tüm girişler, çıkışlar ve komutlar izlenebilir. geçilebilir. Dolumlara, boşalmalara,  mix.kapaklarına müdahale edilebilir.

o   Silo (malzeme) stok durumu izlenebilir.

o   Silo eşlemeleri aktif/pasif yapılabilir.

o   İlave su girişi yapılabilir.

o   Manuel nem girişi yapılabilir. Otomatik nem  aktif/pasif yapılabilir.

o   Mesajlar, peryodlar(batch), değerler kendisini ilgilendiren sembolik resim üzerinden izlenebilir.

o   Kantarlarda manuel dara alınabilir.

o   Aşırı tolerans dışı durumlarında,  istenirse sistem uygun hale getirilip dolum tekrarlanabilir.

o   Dolum kala değerleri izlenebilir.

o   Siparişe ait üretim bilgileri izlenebilir.

o   Karıştırıcının toplam çalışma saati izlenebilir.(Bakım için)

o   Karıştırıcı ampermetre değeri ve grafiği (slamp için) izlenebilir.

o   Optimum karışım aktif/pasif edilebilir.

o   Karışım sonu durdurma aktif/pasif edilebilir.

o   Üretim iptal edilebilir.

        Dosyalar

Programda kullanılan tüm kayıt işlemlerinin (yeni, düzelt, sil), ve sistem ayalarının yapıldığı, ekranlardır. İstenildiği kadar kayıt girilebilir, herhangi sınırlama yoktur.

 

o   Tüm üretimler sipariş kaydı üzerinden yapılır. Sipariş kayıtları istenirse sipariş tamamlandıktan sonra otomatik silinebilir veya hiç silinmeden de saklanabilir. Bu durumda kayıt kalabalığından arındırmak için siparişlerde kayıt filtre sistemi kullanılabilir.

o   Siparişlerden peş peşe üretim verilebilir (Seri üretim seçeneği aktif edilmiş ise)

o   Sipariş tarihi ve saati gelen kayıt en üste alınacak ve uygun renklerle uyarılacaktır.

o   Müşteri ve şantiyelerinde ayrı ayrı kredili sistem kullanılabilir. Bir müşteriye ait sınırsız şantiye kaydı girilebilir.

o    Her reçete için istenirse  ayrı ayrı karışım süresi ve kapasitesi  ayarlanabilir. (Özel reçeteler için)

o   Reçetelerde absorbe, yoğunluk ve katsayı kullanımları aktif yapılarak, gerekli hesaplamalar bunlar üzerinden yapılması istenebilir.

o   Reçetelerde, irsaliye bilgisi olarak yazılması zorunlu alanlar ve teslim yeri ilave bileşenleri girilebilir.

o   Reçete içeriği hazırlanırken silolarda ( veya bunkerlerde)  tanımlı olan malzemelerden oluşması zorunluluğu yoktur. Böylece silolardan bağımsız reçeteler hazırlanabilir. Değişen koşularda silolarda ki malzemeler her an değiştirilebilir.

o   Reçete içeriği hazırlanırken anlık olarak gerekli hesaplamalar yapılır ve kullanıcıya bu doğrultuda yön verir. Nem hesapları ise üretim esnasında otomatik hesaplanarak, etkilenen malzemelerin hedefleri yeniden belirlenir.

o   Stok girişlerinde malzemeyi ve nakliyesini sağlayan firmalar ayrı ayrı seçilebilir. (Taşeron sistemi kullanılabilir)

o   Programda hem kullanılmak üzere hem de örnek olması için birçok rapor kaydı mevcuttur.  Kullanıcı kendi raporlarını tasarlayıp oluşturabilir. İsterse önceden hazırlamış raporları silebilir, yeniden düzenleyebilir. (milyonlarca çeşit rapor tasarlayabilir)

o   Raporları excel’e atabilir.

o   Onaylı  üretimlerde  yeniden irsaliye,fiş ve özel baskı alınabilir. Geçmiş tarihlerdeki üretimlerin detayları incelenebilir. (batch raporu dahil)

o    Sağlayıcı kayıtları,  taşeron kullanan firmalar için kullanılabilir.

o   Araçlar kaydına  transmixer ,  pompa,  kamyon bilgileri girilebilir. Taşeron sitemi kullanılabilir. Araçlara varsayılan kapasite ve şoför  ataması  yapılabilir. İstiap haddi girilerek, karayolları taşımacılığındaki limitler için uyarı veya hata vermesi sağlanabilir.

o   Araçlar ve Şoförler aktif/pasif yapılarak üretime girip girmeyecekleri belirlenir (ör. Şoför izinli olabilir, araç  servis de olabilir)

o   Kategori ve bölgeler kaydı;  müşteri ve şantiye kayıtları için birer referans niteliğindedir. İstatistik bilgi ve raporlamada kullanılabilir.

o   Servis kayıtları;  müşteriye verilecek ekstra hizmetleri içerir.

o   Kullanıcı kayıtları; operatörler, yöneticiler, laborantlar gibi kayıtları içerir. En üst yönetici kullanıcının durumuna göre programdaki her bir giriş işlemini ayrı ayrı yetkilendirebilir.  (programda 600 yakın yetkilendirilebilecek giriş mevcuttur)

        Diğer özellikler

o   Programda üretim bitince irsaliye, fiş olmak üzere ayrı ayrı veya ikisi birden iki tip baskı alınabilir.  Ayrıca özel baskı seçeneği de manuel kullanılabilir. Bu 3 baskı formu da kullanıcılar firmalarına uygun olarak tasarlarlar. Bu formların dizaynı görsellik ve kullanım kolaylığı açısından tamamen sürükle bırak sisteminde oluşturulur.

o   İrsaliye veya fiş basıldığında otomatik artan numara sisteminde çalışır.

o   Kod sistemini kullan tüm kayıtlarda eğer kullanıcı elle girmek istemiyorsa, otomatik atanan kod sitemini kullanabilir.

o   Otomatik atanan kod sisteminde karakterler ve sayılar iç içe karışık olarak kullanılabilir.

o   Programa girişte kullanıcı kodu ve şifresi sorulmaksızın tek bir kullanıcı ile açtırılabilir.

o   Reçete güveliği, Sipariş güvenliği, Araç güvenliği, İlave Su güveliği, Mixer kapasite güvenliği…gibi güvenlik sistemleri devreye alınabilir. Sonuç olarak uyarı veya hata verilmesi sağlanabilir.

o   Manuel tüketimler, stoklardan düşüldükten sonra ayrı bir dosyada tutulur ve buradan izlenebilir.

o   Programın renklerini ve tablo görüntülerini kullanıcı istediği şekilde ayarlayabilir.

Kurulabilir Sistemler ve Özellikleri

        Tartım Sistemi ve Mekaniği

o   Tartım işlemleri için indikatör cihazı ya da analog modül kullanılabilir.

o   Sıvı malzemler için pulsmetreli cihazlar kullanılabilir.

o   Tartım kalibrasyonları program içerisinden yapılır.

o   Toplam 8 adet kantar ve her kantara ait 6 adet silo (yada bunker)  kullanılabilir.

o    Tartı bantları için devirmetre ve bant kaydı switchleri kullanılabilir.

o   Silolar için  alt ve üst seviye switchleri kullanılabilir.

o   Kantarlara ait silolar (yada bunkerler) arasında eşleme yapılabilir.

o   Dolum sıraları ve yüzdeleri değiştirilebilir.

o   Boşalma sıraları ve süreleri  değiştirilebilir.

o   Çimento siloları için filtre çalışma süreleri belirlenebilir.

o   Vibratör süreleri  ayarlanabilir. (Akış debisine göre otomatik aktif edilir)

o   Dolum ve boşalma hata süreleri ayarlanabilir.

o   Hassas hızlı ve yavas dolum miktarı otomatik hesaplanır.  (Manuel giriş de yapılabilir)

o   Otomatik nem için 2 adet nem probu kullanılabilir. (daha fazlası opsiyonel)

o   Nem probu kalibrasyonları program içerisinden yapılır.

        Agrega Transfer Sistemi ve Mekaniği

o   Transfer mekaniği şu şekillerde kullanılabilir.

§  Transfer Bantlı,  B.Bunkerli  yada B.Bunkersiz

§  Kovalı transfer

§  Tartı Kovalı transfer

§  Tartı Bantlı transfer

§  Transfer olmadan direk

o   Transfer bantlı sistemlerde transfer ve boşta çalışma süreleri ayarlanabilir.

o   B.Bunkerli  sistemlerde  Vibratör ve boşalma süreleri ayarlanabilir

o   Bantlı sistemlerde devirmetre ve bant kaydı switchleri  kullanılabilir.

o   Kovalı sitemlerde Bekleme yeri için süre veya switch yada herikisi de kullanılabilir.

        Karıştırıcı (Mixer) Sistemi ve Mekaniği

o   Yağlama kartına gerek kalmadan yağlama sistemi kullanılabilir.

o   Yağlama süreleri  ayarlanabilir.

o   Yıkama sistemi kullanılabilir ve süresi ayarlanabilir.

o   Tek yada çift karıştırıcı boşaltma kapağı seçilebilir.

o   Boşaltma kapakları için hidrolik yada tek yönlü pnömatik sistem  kullanılabilir.

o   Boşaltma kapakları için İlk açma, arada açma, bekleme, tam açık ve son karışım tam açık süreleri salise (1/10 sn) cinsinden ayarlanabilir.

o   Karıştırıcı Ampermetresi için indikatör cihazı yada analog modül kullanılabilir.

o   Ampermetre için analog modül kullanıldığında kalibrasyon program içerisinden yapılır.

o   Ampermetrede Max.Stop değeri aktif edilip,  ayarlanabilir.

o   Ampermetre kapağı açık tutma değeri aktif edilip, ayarlanabilir.

o   Extra olarak optimum karışım süresi girilebilir.

Yukarıdaki sistem ve mekanik özellikleri için sadece tek bir program kullanılmaktadır. Böylece farklı mekanik sitemler için ayrı ayrı program kullanımı ihtiyacı yoktur.  Hali hazırda kurulu ve çalışan bir sisteme ilaveler veya çıkarımlar, çalışan program değiştirilmeden kolaylıkla yapılabilir.

 

 

 

Entegre Çalışan  Programlar (opsiyonel)

o   Beton Sistem NET 4 : Çok kullanıcılı yerel ağda çalışan yönetici programıdır.

Üretim programındaki mekanik ve üretim sistemi ayarları dışındaki tüm bölümler bu programdan yönetilebilir. Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

o   Beton Sistem RAS 4 : Birden çok beton santrali tesisine sahip firmaların merkez ofislerine kurulabilen , çok kullanıcılı yönetici programıdır. Bütün tesislerin üretimlerini ve tüketimlerini merkeze aktarır. Diğer dosyaları da (müşteriler, şantiyeler, reçeteler…) kontrol ve yönetmeyi sağlar. Tüm raporlama işlemlerini yapar.  Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

o   Katar Sistem 4 : Kapı kantarı (Kamyon kantarı) programı olarak çalışır. Her türlü  tartım işlemi yapılabileceği gibi stok girişi için gelen malzemeler tartıldığında otomatik olarak üretim  programına (Beton Sistem 4) işler.

o   Kantar Sistem NET 4 : Çok kullanıcılı yerel ağda çalışan yönetici programıdır.

Kantar Sistem 4 programının sistem ayarları dışındaki tüm bölümlerini yönetir. Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

o    Kantar Sistem RAS 4 : Birden çok kamyon kantarına sahip firmaların merkez ofislerine kurulabilen , çok kullanıcılı yönetici programıdır. Bütün tartım ve karakutu datalarını merkeze aktarır. Diğer dosyaları da kontrol ve yönetmeyi sağlar. Tüm raporlama işlemlerini yapar.  Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

 

Beton Sistem 4

Beton Santrali Otomasyon Programı

Program Genel Özellikleri

        Mimik Diyagram

Sistemin o anki durmunu  sembolik resim, animasyon ve mesaj kutularıyla gösteren ,

Sistemi manuel yada otomatik kullanmanızı sağlayan program ana ekranıdır. Bu ekranda;

betaras-beton-mimik

o    Üretim esnasında  Dolum, boşalma ve mixer kapakları anlık ayrı ayrı manuel/otomatik konumlarına

o   Sisteme bağlı tüm girişler, çıkışlar ve komutlar izlenebilir. geçilebilir. Dolumlara, boşalmalara,  mix.kapaklarına müdahale edilebilir.

o   Silo (malzeme) stok durumu izlenebilir.

o   Silo eşlemeleri aktif/pasif yapılabilir.

o   İlave su girişi yapılabilir.

o   Manuel nem girişi yapılabilir. Otomatik nem  aktif/pasif yapılabilir.

o   Mesajlar, peryodlar(batch), değerler kendisini ilgilendiren sembolik resim üzerinden izlenebilir.

o   Kantarlarda manuel dara alınabilir.

o   Aşırı tolerans dışı durumlarında,  istenirse sistem uygun hale getirilip dolum tekrarlanabilir.

o   Dolum kala değerleri izlenebilir.

o   Siparişe ait üretim bilgileri izlenebilir.

o   Karıştırıcının toplam çalışma saati izlenebilir.(Bakım için)

o   Karıştırıcı ampermetre değeri ve grafiği (slamp için) izlenebilir.

o   Optimum karışım aktif/pasif edilebilir.

o   Karışım sonu durdurma aktif/pasif edilebilir.

o   Üretim iptal edilebilir.

        Dosyalar

Programda kullanılan tüm kayıt işlemlerinin (yeni, düzelt, sil), ve sistem ayalarının yapıldığı, ekranlardır. İstenildiği kadar kayıt girilebilir, herhangi sınırlama yoktur.

 

o   Tüm üretimler sipariş kaydı üzerinden yapılır. Sipariş kayıtları istenirse sipariş tamamlandıktan sonra otomatik silinebilir veya hiç silinmeden de saklanabilir. Bu durumda kayıt kalabalığından arındırmak için siparişlerde kayıt filtre sistemi kullanılabilir.

o   Siparişlerden peş peşe üretim verilebilir (Seri üretim seçeneği aktif edilmiş ise)

o   Sipariş tarihi ve saati gelen kayıt en üste alınacak ve uygun renklerle uyarılacaktır.

o   Müşteri ve şantiyelerinde ayrı ayrı kredili sistem kullanılabilir. Bir müşteriye ait sınırsız şantiye kaydı girilebilir.

o    Her reçete için istenirse  ayrı ayrı karışım süresi ve kapasitesi  ayarlanabilir. (Özel reçeteler için)

o   Reçetelerde absorbe, yoğunluk ve katsayı kullanımları aktif yapılarak, gerekli hesaplamalar bunlar üzerinden yapılması istenebilir.

o   Reçetelerde, irsaliye bilgisi olarak yazılması zorunlu alanlar ve teslim yeri ilave bileşenleri girilebilir.

o   Reçete içeriği hazırlanırken silolarda ( veya bunkerlerde)  tanımlı olan malzemelerden oluşması zorunluluğu yoktur. Böylece silolardan bağımsız reçeteler hazırlanabilir. Değişen koşularda silolarda ki malzemeler her an değiştirilebilir.

o   Reçete içeriği hazırlanırken anlık olarak gerekli hesaplamalar yapılır ve kullanıcıya bu doğrultuda yön verir. Nem hesapları ise üretim esnasında otomatik hesaplanarak, etkilenen malzemelerin hedefleri yeniden belirlenir.

o   Stok girişlerinde malzemeyi ve nakliyesini sağlayan firmalar ayrı ayrı seçilebilir. (Taşeron sistemi kullanılabilir)

o   Programda hem kullanılmak üzere hem de örnek olması için birçok rapor kaydı mevcuttur.  Kullanıcı kendi raporlarını tasarlayıp oluşturabilir. İsterse önceden hazırlamış raporları silebilir, yeniden düzenleyebilir. (milyonlarca çeşit rapor tasarlayabilir)

o   Raporları excel’e atabilir.

o   Onaylı  üretimlerde  yeniden irsaliye,fiş ve özel baskı alınabilir. Geçmiş tarihlerdeki üretimlerin detayları incelenebilir. (batch raporu dahil)

o    Sağlayıcı kayıtları,  taşeron kullanan firmalar için kullanılabilir.

o   Araçlar kaydına  transmixer ,  pompa,  kamyon bilgileri girilebilir. Taşeron sitemi kullanılabilir. Araçlara varsayılan kapasite ve şoför  ataması  yapılabilir. İstiap haddi girilerek, karayolları taşımacılığındaki limitler için uyarı veya hata vermesi sağlanabilir.

o   Araçlar ve Şoförler aktif/pasif yapılarak üretime girip girmeyecekleri belirlenir (ör. Şoför izinli olabilir, araç  servis de olabilir)

o   Kategori ve bölgeler kaydı;  müşteri ve şantiye kayıtları için birer referans niteliğindedir. İstatistik bilgi ve raporlamada kullanılabilir.

o   Servis kayıtları;  müşteriye verilecek ekstra hizmetleri içerir.

o   Kullanıcı kayıtları; operatörler, yöneticiler, laborantlar gibi kayıtları içerir. En üst yönetici kullanıcının durumuna göre programdaki her bir giriş işlemini ayrı ayrı yetkilendirebilir.  (programda 600 yakın yetkilendirilebilecek giriş mevcuttur)

        Diğer özellikler

o   Programda üretim bitince irsaliye, fiş olmak üzere ayrı ayrı veya ikisi birden iki tip baskı alınabilir.  Ayrıca özel baskı seçeneği de manuel kullanılabilir. Bu 3 baskı formu da kullanıcılar firmalarına uygun olarak tasarlarlar. Bu formların dizaynı görsellik ve kullanım kolaylığı açısından tamamen sürükle bırak sisteminde oluşturulur.

o   İrsaliye veya fiş basıldığında otomatik artan numara sisteminde çalışır.

o   Kod sistemini kullan tüm kayıtlarda eğer kullanıcı elle girmek istemiyorsa, otomatik atanan kod sitemini kullanabilir.

o   Otomatik atanan kod sisteminde karakterler ve sayılar iç içe karışık olarak kullanılabilir.

o   Programa girişte kullanıcı kodu ve şifresi sorulmaksızın tek bir kullanıcı ile açtırılabilir.

o   Reçete güveliği, Sipariş güvenliği, Araç güvenliği, İlave Su güveliği, Mixer kapasite güvenliği…gibi güvenlik sistemleri devreye alınabilir. Sonuç olarak uyarı veya hata verilmesi sağlanabilir.

o   Manuel tüketimler, stoklardan düşüldükten sonra ayrı bir dosyada tutulur ve buradan izlenebilir.

o   Programın renklerini ve tablo görüntülerini kullanıcı istediği şekilde ayarlayabilir.

Kurulabilir Sistemler ve Özellikleri

        Tartım Sistemi ve Mekaniği

o   Tartım işlemleri için indikatör cihazı ya da analog modül kullanılabilir.

o   Sıvı malzemler için pulsmetreli cihazlar kullanılabilir.

o   Tartım kalibrasyonları program içerisinden yapılır.

o   Toplam 8 adet kantar ve her kantara ait 6 adet silo (yada bunker)  kullanılabilir.

o    Tartı bantları için devirmetre ve bant kaydı switchleri kullanılabilir.

o   Silolar için  alt ve üst seviye switchleri kullanılabilir.

o   Kantarlara ait silolar (yada bunkerler) arasında eşleme yapılabilir.

o   Dolum sıraları ve yüzdeleri değiştirilebilir.

o   Boşalma sıraları ve süreleri  değiştirilebilir.

o   Çimento siloları için filtre çalışma süreleri belirlenebilir.

o   Vibratör süreleri  ayarlanabilir. (Akış debisine göre otomatik aktif edilir)

o   Dolum ve boşalma hata süreleri ayarlanabilir.

o   Hassas hızlı ve yavas dolum miktarı otomatik hesaplanır.  (Manuel giriş de yapılabilir)

o   Otomatik nem için 2 adet nem probu kullanılabilir. (daha fazlası opsiyonel)

o   Nem probu kalibrasyonları program içerisinden yapılır.

        Agrega Transfer Sistemi ve Mekaniği

o   Transfer mekaniği şu şekillerde kullanılabilir.

§  Transfer Bantlı,  B.Bunkerli  yada B.Bunkersiz

§  Kovalı transfer

§  Tartı Kovalı transfer

§  Tartı Bantlı transfer

§  Transfer olmadan direk

o   Transfer bantlı sistemlerde transfer ve boşta çalışma süreleri ayarlanabilir.

o   B.Bunkerli  sistemlerde  Vibratör ve boşalma süreleri ayarlanabilir

o   Bantlı sistemlerde devirmetre ve bant kaydı switchleri  kullanılabilir.

o   Kovalı sitemlerde Bekleme yeri için süre veya switch yada herikisi de kullanılabilir.

        Karıştırıcı (Mixer) Sistemi ve Mekaniği

o   Yağlama kartına gerek kalmadan yağlama sistemi kullanılabilir.

o   Yağlama süreleri  ayarlanabilir.

o   Yıkama sistemi kullanılabilir ve süresi ayarlanabilir.

o   Tek yada çift karıştırıcı boşaltma kapağı seçilebilir.

o   Boşaltma kapakları için hidrolik yada tek yönlü pnömatik sistem  kullanılabilir.

o   Boşaltma kapakları için İlk açma, arada açma, bekleme, tam açık ve son karışım tam açık süreleri salise (1/10 sn) cinsinden ayarlanabilir.

o   Karıştırıcı Ampermetresi için indikatör cihazı yada analog modül kullanılabilir.

o   Ampermetre için analog modül kullanıldığında kalibrasyon program içerisinden yapılır.

o   Ampermetrede Max.Stop değeri aktif edilip,  ayarlanabilir.

o   Ampermetre kapağı açık tutma değeri aktif edilip, ayarlanabilir.

o   Extra olarak optimum karışım süresi girilebilir.

Yukarıdaki sistem ve mekanik özellikleri için sadece tek bir program kullanılmaktadır. Böylece farklı mekanik sitemler için ayrı ayrı program kullanımı ihtiyacı yoktur.  Hali hazırda kurulu ve çalışan bir sisteme ilaveler veya çıkarımlar, çalışan program değiştirilmeden kolaylıkla yapılabilir.

 

 

 

Entegre Çalışan  Programlar (opsiyonel)

o   Beton Sistem NET 4 : Çok kullanıcılı yerel ağda çalışan yönetici programıdır.

Üretim programındaki mekanik ve üretim sistemi ayarları dışındaki tüm bölümler bu programdan yönetilebilir. Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

o   Beton Sistem RAS 4 : Birden çok beton santrali tesisine sahip firmaların merkez ofislerine kurulabilen , çok kullanıcılı yönetici programıdır. Bütün tesislerin üretimlerini ve tüketimlerini merkeze aktarır. Diğer dosyaları da (müşteriler, şantiyeler, reçeteler…) kontrol ve yönetmeyi sağlar. Tüm raporlama işlemlerini yapar.  Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

o   Katar Sistem 4 : Kapı kantarı (Kamyon kantarı) programı olarak çalışır. Her türlü  tartım işlemi yapılabileceği gibi stok girişi için gelen malzemeler tartıldığında otomatik olarak üretim  programına (Beton Sistem 4) işler.

o   Kantar Sistem NET 4 : Çok kullanıcılı yerel ağda çalışan yönetici programıdır.

Kantar Sistem 4 programının sistem ayarları dışındaki tüm bölümlerini yönetir. Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.

o    Kantar Sistem RAS 4 : Birden çok kamyon kantarına sahip firmaların merkez ofislerine kurulabilen , çok kullanıcılı yönetici programıdır. Bütün tartım ve karakutu datalarını merkeze aktarır. Diğer dosyaları da kontrol ve yönetmeyi sağlar. Tüm raporlama işlemlerini yapar.  Ayrıca Muhasebe ve ERP yazılımlarına data aktarım modüllerini içerir.